OTAC I SIN, KAPETANI IVAN I MILODAR VUKOŠA

Ivan Vukoša (25. 8. 1911. – 15. 10. 1975.) u vojnoj školi u Divuljama, Kraljevina Jugoslavija, čin vodnika.

 Ivan Vukoša

 

Ivan Vukoša, sin Antona i Milke r. Turina, rođen je u Kostreni Sv. Barbari (Njivičina) 25. VIII. 1911. Pohađao je osnovnu školu u rodnom mjestu, realnu i pomorsku u Bakru. Pomorsku školu završio je 1932. godine. Poručnički je ispit položio 1935., plovio je kao časnik na raznim brodovima, a 1940. položio je ispit za kapetana duge plovidbe.

Od 15. VII. 1942. do 15. II. 1943., zbog ilegalnog rada s partizanima, bio je s bratom i drugim Kostrenjanima u zatvoru u Udinama. Kapetan Higin Šoić u svojoj knjizi Ratni dani, Sjećanja kostrenskog kapetana, 1939.-1945. sa zahvalnošću se prisjeća braće Vukoša. Opisuje kako su Talijani, između ostalih, isti dan uhapsili njega, braću Tona i Iva Vukošu, kako su ih isprebijali u policiji na Sušaku, okovane ih sproveli u riječki zatvor pa u zatvor u Udine. Slijedilo je izgladnjivanje, kažnjavanje samicom. Majka Milka Vukoša i Tonova supruga Jorja nekako su uspijevale slati pakete sa hranom, a braća Vukoša bi sve što su dobili nesebično dijelili.

U tim se teškim, zatvorskim vremenima očekivala i jedna lijepa vijest. Ivu Vukoši trebalo se roditi dijete, zahvaljujući korumpiranim stražarima i lirama, potajno se kupovalo vino kako bi proslavili radosni događaj. Ivov sin Milorad rodio se 16. rujna 1942., desetak dana kasnije u zatvor stiže ta radosna vijest koja se Morseovom abecedom širila ćelijama.

Nakon njemačke kapitulacije Ivan Vukoša mobiliziran je u Pomorsku komandu sjevernog Jadrana, zatim radi u Jadranskoj slobodnoj plovidbe kao šef planskog sektora. Od 1951. do 31. XII. 1960. radi kao šef pogonskog sektora u Obalnoj plovidbi, koja se kasnije pripojila Lošinjskoj plovidbi.

Od 1. I. 1961. do 15. X. 1975., kada je zbog kratke i teške bolesti preminuo, radio je u Lučkoj kapetaniji Rijeka kao nautički inspektor za sigurnost plovidbe. Kapetan Ivo Vukoša imao je brata Antona, sestre Jelenu, Pjerinu i Ružu. Supruga mu bila Neda rođ. Tićac, djeca Josipa, Milodar i Daira.

 

 

Ivo Vukoša (prvi u lijevom kutu) na školskom brodu Vila Velebita za vrijeme školskih praznika.

 

Ivo Vukoša u Buenos Airesu sa svojom sestrom Jelenom koja je živjela u Argentini. Brod je  Vido.

 

Parni teretnjak Vido oko 1935., plovio je na liniji za Južnu Ameriku. Ivo Vukoša je u to vrijeme drugi ofičijal.

 

Brod Vido u oluji kod Matapana. Prilikom kontrole rica na kuvertikamit balvana –  jedan je val odnio Iva Vukošu, drugi val ga je vratio na kuvertu.

 

1943. godina, Ivan (Ivo) Vukoša sa suprugom Nedom r. Tićac, kćerkom Josipom i sinom Milodarom ispred kuće u Urinju 31.

 

Lučka kapetanija Rijeka, kapetan Ivan (Ivo) Vukoša (prvi slijeva) je nautički inspektor za sigurnost plovidbe.

 

 MILODAR VUKOŠA

Nevoljko pristaje na razgovor samozatajni kapetan Milodar Vukoša, nije od isticanja ili puno riječi. Kratko i jezgrovito napisao je biografiju svog oca, izdvojio nekoliko ključnih momenata iz svog života, dodao petnaestak fotografija, izvadak i popis navigacije. Rijetko izlazi iz tih okvira, za sve drugo što ga se pita reći će da nije važno. Poznat po tome što se nikad, ni u službenoj komunikaciji, nije odrekao starih kostrenskih pomorskih izraza.

Rođen 16. IX. 1942. u Kostreni Sv. Barbari, Urinj 31, od oca Ivana i majke Nede r. Tićac, do 1953. pučku je školu pohađao u Sv. Barbari, osmoljetku na Pećinama do 1957., srednju pomorsku u Bakru, nautički smjer, završio je 1961. godine. Višu pomorsku školu u Rijeci pohađao je od 1967. do 1969. Poručnički ispit položio je u maju 1963., kapetanski u novembru 1969. godine.

Pomorski poziv započeo je još u Podurinju na očevim pasarama pa kao đak na praksi za vrijeme školskih ferija bio ukrcan na trabakulima u vlasništvu tada Obalne plovidbe Rijeka. Prvo i pravo ukrcanje započeo je 13. VII. 1961. na brodu KOROTAN u vlasništvu Splošne plovbe – Koper, kao kadet, a putovanje je bilo „ oko svita“, 7 mjeseci od Rijeke do Rijeke. Iskrcao se 23. II. 1962. U istom je mjesecu prešao u Jugoslavensku linijsku plovidbu sa sjedištem u Rijeci. Nakon uspješne karijere otišao je u prijevremenu mirovinu u rujnu 1997., kako sam kaže, ništa se nije promijenilo, samo je Jugolinija promijenila ime u Croatia Line. Njegov je najdraži brod bio BUZET, na njemu je pet puta bio zapovjednik, posljednja i najdraža komanda u mirovini bila mu je na jedrilici OP O7, najdraža obitelj supruga Sonja i sinovi Dražen i Alen.

 

Prva ljubav za more, Podurinj i barka

 

Prva matrikula izdana 23. 6. 1958.

 

Prvi ukrcaj, Kobe, Japan, 1961.

 

Prvi brevet kapetana duge plovidbe, 1969.

 

Buzet, najdraži brod kapetana  Milodara Vukoše, na njemu je pet puta bio zapovjednik.

 

Prvo preuzimanje broda Buzet, brodogradilište Viktor Lenac 1982.

 

Priznanje koje je kap. Vukoši dodijelila Udruga pomorskih kapetana Kostrene

 

Najdraža obitelj, supruga Sonja, stariji sin Dražen i mlađi Alen.

 

IZVADAK I POPIS NAVIGACIJE

(popis svih brodova, vrijeme boravka i avancamenti)

Trabakul «SELCE», Obalna plovidba – Rijeka, đak na praksi, od 4. 07. do 9. 08. 1958.

Trabakul «PLAVNIK», Obalna plovidba – Rijeka, đak na praksi, od 26. 06 do28. 07. 1959.

Trabakul «VELA LUKA», Obalna plovidba – Rijeka, đak na praksi, od 5. 08. do 7. 19. 1959.

Trabakul «SELCE», Obalna plovidba – Rijeka, đak na praksi, od 21. 06. do 27. 08. 1960.

 

M/B «KOROTAN», Splošna plovba Piran, kadet, od 15. 07. 1961. do 3. 02. 1962.

M/B « VIS», Jugolinija Rijeka, v. d. 3. časnika, od 16. 03. 1962. do 22. 11. 1962.

M/B « SARAJEVO«, Jugolinija, v. d. 3. časnika, od 26. 11. 1962. do 28. 02. 1963.

M/B «KRK«, Jugolinija, 3. časnik palube, od 03. 04. 1963. do 17. 12. 1963.

M/B «POBJEDA«, Jugolinija, 2. časnik palube, od 17. 12. 1963. do 15. 06. 1964.

M/B « BAŠKA«, Jugolinija, 2. časnik palube, od 15. 06. 1964. do 18. 08 .1964.

M/B « KUMROVAC«, Jugolinija, 2. časnik palube, od 20. 08. 1964. do 16. 09. 1964.

M/B « TRSAT», Jugolinija, Rijeka, 2. časnik palube, od 14. 05. 1966. do 14. 09. 1967.

M/B «ČIKAT«, Lošinjska plovidba, 1. časnik palube, od 9. 08. 1968. do 29. 08. 1968.

M/B «GALIOLA«, Lošinjska plovidba, 1. časnik palube, od 3. 02. 1969. do23. 04. 1969.

M/B «DENEBOLA«, Jugolinija,2. časnik palube, od 28. 11. 1969. do 10. 11. 1970.

M/B «IVAN MAŽURANIĆ«, Jugolinija, 2. časnik palube, od 8. 12. 1970. do 22. 06. 1971.

M/B «VELEBIT«, Jugolinija, 1. časnik palube, od 28. 06. 1971. do 11. 01. 1972.

M/B «SLOVENIJA«, Jugolinija, 1. časnik palube, od 26. 02. 1972. do 12. 08. 1972.

M/B «PAZIN«, Jugolinija, 1 časnik palube, od 1. 02. 1973. do 13. 07. 1974.

M/B «BAKAR«, Jugolinija, 1. časnik palube, od 22. 10. 1974. do 20. 08. 1975.

M/B «BALTIK«, Jugolinija, 1. časnik palube, od 18. 11. 1975. do 14. 08. 1976.

 

M/B «LOVĆEN«, Jugolinija, zapovjednik, od 18. 09. 1976. do 26. 05. 1977.

M/B « IJEKA«, Jugolinija, zapovjednik, od 28. 09. 1977. do 9. 06. 1976.

M/B «KRALJEVICA«, Jugolinija, zapovjednik, od 22. 08. 1978. do 14. 07. 1979.

M/B »JESENICE«, Jugolinija, zapovjednik, od 17. 11. 1979. do 26. 07. 1980.

M/B «CRIKVENICA«, Jugolinija, zapovjednik, od 13. 01. 1981. do 19. 10. 1981.

K/B «BUZET«, Jugolinija, zapovjednik, od 26. 04. 1982. do 07. 03. 1983.

RO-RO «BRIBIR«, Jugolinija, zapovjednik, od 8. 10. 1983. do 18. 04. 1984.

RO-RO «LEDENICE«, Jugolinija, zapovjednik, od 31. 07. 1984. do 06. 05. 1985.

K/B «HRELJIN«, Jugolinija, zapovjednik, od 5. 08. 1985. do 3. 12. 1985.

M/B «DRAGONJA«, Jugolinija, zapovjednik, od 16. 03. 1986. do 7. 10. 1986.

M/B «TUHOBIĆ«, Jugolinija, zapovjednik, od 1. 04. 1987. do 4. 01. 1988.

K/B «LIKA«, Jugolinija, zapovjednik, od 20. 06. 1988, do 7. 04. 1989.

M/B «MOŠĆENICE«, Jugolinija, zapovjednik, od 16. 08. 1989. do 9. 05. 1990.

K/B «PRIMORJE«, Croatia Line, zapovjednik, od 4. 10. 1990. do 03. 08. 1991.

K/B «BUZET«, Croatia Line, zapovjednik, od 28. 12. 1991. do 17. 09. 1992.

K/B «SARAJEVO EXPRESS«, Croatia Line, zapovjednik, od 11. 12. 1992. do 17. 05. 1993.

K/B «HRELJIN«Croatia Line, zapovjednik, od 29. 06. 1993. do 11. 09. 1993.

M/B «KRK«, Croatia Line, zapovjednik, od 18. 03. 1994. do 21. 10. 1994.

K/B «BUZET«, Croatia Line, zapovjednik, od 15. 01. 1995. do 21. 08. 1995.

K/B «BUZET«, zapovjednik, od 8. 01. 1996. do 14. 07. 1996.

K/B «ZAGREB EXPRESS«, Croatia Line, zapovjednik, od 23. 11. 1996. do 18. 06. 1997.

 

Nakon rujna 1997. kada je otišao u prijevremenu mirovinu:

 RO-RO «BRIBIR», Croatia Line, zapovjednik, od 12. 10. 1997. do 10. 06. 1998.

K/B «HRELJIN«, Croatia Line, zapovjednik, od 02. 11. 1998 do 25. 01. 1999.

                                                                                    

Osim na trabakulima Obalne plovidbe Rijeka, kao đak na praksi, kao kadet na m/b KOROTAN Splošne plovbe Piran te na m/b ČIKAT i GALIOLA Lošinjske plovidbe, kapetan Vukoša plovio je isključivo na brodovima Jugolinije iz Rijeke (od 1990. to je Croatia Line).

Kapetan Milodar Vukoša od 1976. pa do 1999. plovi kao zapovjednik.

 

Devetmetarska jedrilica OP 07 ispred Kraljevice,  posljedna i najdraža komanda kapetana Milodara Vukoše.

Vera Šoić Katalinić, maj 2023.