Navigacijski instrumenti i pomorske isprave, izložba u Kostreni Sv. Barbari na Barbarinu 2002. godine.

 

Autor fotografija: kapetan Igor Stipanović