Pravila Bratovštine sv. Nikole iz 1905. godine

Pravila Bratovštine /napisana 1905./ odobrila je 8. ožujka 1906. “Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove”.

Potpisnici su: A. Randić, predsjednik, J. Pezelj, potpredsjednik, Anton Polessi, tajnik, B. Randić, blagajnik. Odbornici su Kazimir Pajkurić, Andre Thian, Josip Medanić.

Knjižicu s pravilima sačuvala je Jelči Pezelj Tonžetić.