Radojica Fran Barbalić: Udio naših pomoraca u stvaranju bugarske trgovačke mornarice (Pomorski zbornik, knjiga 5, Zadar, 1975.)

Pisac i pomorski povjesničar Radojica Fran Barbalić (Pula, 1914. – Rijeka, 1994.), gimnaziju i studij prava završio je u Zagrebu. Doktorirao je temom Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva. Zahvaljući njegovom trajnom interesu i ljubavi prema moru i pomorcima, sačuvana su vrijedna svjedočanstva o istarskom i kvarnerskom pomorstvu, pa tako i kostrenskom, koji je dobro poznavao budući da mu je supruga bila iz Kostrene Sv. Barbare.

Autor je brojnih rasprava i članaka koje objavljuje u časopisima i zbornicima koji obrađuju pomorsku tematiku, autor je ili suautor knjiga Poškropljeni z moren Anegdote o pomorcima, Oploviti Cape Horn, Ilustrirana povijest jadranskog pomorstva, Onput kad smo partili.


Parobrod bugarske trgovačke mornarice “VARNA“.
Na slici koju potpisuje slikar Adam, na engleskom jeziku piše: BULGARIAN S/S “BAPHA“, CAPT. D. T. MEDANIC IN A HEAVY GALE IN BLACK SEA, FEBRUARY 11. 1904.

Kap. Toma Medanić zapovijedao je brodom od 1902. do 1904., u isto vrijeme na brodu je bio kao upravitelj stroja Zvonimir Stipanović (1st engineer).

Toma Medanić bio je otac Marice udate Pezelj, majke  Milenka Pezelja.

Slika je u vlasništvu njegovih nasljednika.