ČLANOVI BRATOVŠTINE OD 1869. DO 1933.

 

Neke opaske uz popis članova od 1869. do 1933. godine

U drugoj od dvije sačuvane knjige zapisnika Bratovštine sv. Nikole, koja je pisana od 1911. do1942. našla su se i tri zasebna, umetnuta lista, sa popisom članova od 1869. do 1933., premda je uz dva člana na kraju popisa nadopisana i 1934. godina. Odmah se uočava manjkavost popisa, naime, u godini osnutka Bratovštine 1869. upisan je samo jedan član, a iz prvog zapisnika Bratovštine vidi se da ona ima 4 člana odbora (Gregorio Randić, Bartolo Soić, Giacomo Randić, Giuseppe Karlović), da se iza njih potpisao prefetto Antonio Burmasević, svećenik i utemeljitelj, a iza njega potpisalo se još sedam članova (M. Thian, A(?) Šoić, G. Randich, jedan nečitljiv potpis, V. Randich, Andria Randich, Michail Pajkurich). Imena i prezimena zapisana su prema izvornom dokumentu.

Prvi na ovom popisu je Randić Kuzma (1869.), a posljednji, 182., je župnik Volarić (1933).

Sudeći po rukopisu, od broja 172 imena članova zapisuje druga osoba, brojevi se pogrešno upisuju, iza broja 178 upisan je broj 188 i tako popis članova pogrešno završava brojem 191 umjesto 182.

Dominantna su prezimena Šoić i Randić. Randići i Šoići su i najveći patronimički zaseoci u Kostreni Sv. Barbari, dva su takva manja zaseoka, Marunići i Mihletići, kasnije napuštena. Slijede prezimena Tijan (19), Pajkurić (15), Medanić (15), Pezelj (15), Jelenčić (8), Marunić (7), Mihletić (4), Tonković (4), Ćepulić (3), Stipanović (3). Jednom do dva puta spominju se prezimena Polić, Tomašić, Car, Trux, Volarić, Jakovčić, Šepić, Ronchi, Karlović, Karijolić, Čeh, Karina, Frančišković, Margitić, Kopajtić, Vukoša, Tićac, Malvić, Cuculić, Brajković, Malešić, Knafel, Linić, Miloš, Vladislović, Uršičić, Pavešić i Ružić.

U popisu članova su svećenici Polić Blaž (1887. g.), Tomašić Lovro (1909.), Car Stanko (1909.), Trux Karlo (1924.), Volarić (1933.), oni nisu Kostrenjani. Kao što je već spomenuto, nedostaje ime Antona Burmaševića, utemeljitelja i prvog predsjednika Bratovštine.

Od 182 člana trideset je ženskih osoba. Od 1870. do kraja 19 st., točnije do 1897. upisano je 17 članica. To su Pezelj Matejka ud. Matova, Šoić Tonka (?), Jakovčić Jelena, Medanić Jelena ud., Pajkurić Marija (Anton.?), Pajkurić Francika (Kuzmova), Mihletić Agata, Tijan Matejka (Anton.?), Šoić ud. Kata (Matova), Šoić ud. Apolonija, Randić ud. Vicenca (Franov.?), Ronchi ud. Maria (?), Karijolić Kata (Lovrova), Pajkurić Blandina, Šoić ud. Jelka (Bartolova), Pezelj Marija i Tonka sestre…(?).

Od 1904. do 1933. upisano je 13 članica: Marija ud. Margitić kap., Šoić ud. Tereza (?), Tijan Barbara, Pajkurić Marija, Brajković Margareta, Pezelj Ruža, Cuculić Marija ud., Kopajtić Eleonora, Marunić ud. Petra, p. Paola, Pajkurić Marica, Tijan ud. Nikolina, Vladislović Marijeta, Šepić Marija. Imena, prezimena i dodatne opaske prepisane su onako kako stoje u izvorniku, upitnici označavaju nečitljive riječi.

U rubrici Odakle je upisani su toponimi Randići, Urinj, Šoići, Valentin, Kalina, Mihletići Marunići, Urinj, Podurinj, Sv. Barbara, Njivičina, Sv. Lucija, Glavica, Plasa, Sv. Lucija, Rijeka, Bakar.

Najveći broj članova stanuje u Šoićima, Randićima i Urinju, slijede Kalina i Valentin, od jedan do dva člana stanuju u Marunićima, Podurinju, Glavici, Plasama, Njivičini.

Za pet spomenutih župnika, učitelja Andra Tijana, Pajkurić Boža i Pajkurić Kažimira, zabilježeno je da stanuju u Sv. Barbari, iako to ime obuhvaća sve ove zaseoke.

U Bakru stanuje Vladislović Marijeta, u Sv. Luciji Šodić (?), u Rijeci Jakovčić Jelena, Pajkurić Andre, Pajkurić Blandina i Randić Nadal.

Rubrika Platione nalazi se na svim stranicama, ispunjena je u potpunosti samo na četvrtoj stranici, doprinosi su uglavnom bili od od jednog do sedam fiorina.

Na ovom „umetnutom“ popisu, uz imena prvih 128 članova samo za četiri člana nema opaske da su umrli. Na cijelom je popisu još 14 umrlih osoba, samo je oko dvadeset i pet živih.

Međutim, u knjizi zapisnika, povodom svečanosti blagoslova nove društvene zastave održane 2. travnja 1934. zapisano je: Umrlih članova do danas je 120, a živućih članova ima 108.

Na Jožehovu 2023. godine, V. Š. K.