Kapetani i poručnici, strojari i mornari pokopani na groblju u Kostreni Sv. Barbari od 1843. do 2018.

ĆEPULIĆ LJUBOMIR (1876. – 1936.), pom. kap.
ĆEPULIĆ LJUBOMIR (1947. – 2012.), pom. kap.
ĆEPULIĆ MATE (1872. – 1939.), pom. kap.
ĆEPULIĆ ALBERT (1882. – 1957.), pom. kap.
ĆEPULIĆ SREĆKO (1906. – 1983.), strojar
ĆEPULIĆ ŽELJKO (1920. – 1944.), nautičar, poginuo u NOB-u
ĆEPULIĆ BONIFACIJE (1879. – 1935.), pom. kap.
DUJMIĆ FRANJO (1897. – 1950.), pom. strojar
DUJMIĆ ANĐELO (1888. – 1943.), pom. kap.
DUJMIĆ BORIS (1920. – 1945.), poručnik
DUJMIĆ DUŠAN (? – 1966.), pomorski strojar
FRANČIŠKOVIĆ GILDO (1912. – 1995.), pom. kap.
GLAVAN MATE (1894. – 1962.), pom. kap.
GLAVAN BUDIMIR (PUBI) (1929. – 1997.), nautiku završio 1950.
JELENČIĆ BARTOL (1896. – 1951.), pom. kap.
JELENČIĆ BARTOL ( 1931. – 2014.), pom. kap.
JURKOVIĆ BUDIMIR (1938. – 2013.), pom. kap.
KARINA JOSIP (1863. – 1932.), pom. kap.
KARINA JOSIP (JOŠKO) (1909. – 1982.), pom. strojar
KARINA ZDENKO (1943. – 1999.), pom. strojar
KARLOVIĆ MATE (1891. – 1928.), pom. kap.
KARLOVIĆ MAKSO (1897. – 1980.), pom. kap.
KARLOVIĆ IVAN (1857. – 1912.), poručnik trgovačke mornarice
KNAFEL TOMA (1892. – 1968.), pom. kap.
KNIRŠ VILIM (1907. – 1963.), pom. strojar
KOPAJTIĆ TOMA (1864. – 1934.), pomorac
KOPAJTIĆ MARIJAN (1904. – 1962.), pom. strojar
KOSEC DAVORIN (1936. – 2014.), pom. kap.
LAURENČIĆ ANTE (1941. – 1998.), pom. kap.
MALEŠIĆ IVAN (1895. – 1966.), kapetan rječne plovidbe
MARGITIĆ FRAN (1834. – 1887.), pom. kapetan
MARUNIĆ JAKOV (1850. – 1922.), pom. kap.
MARUNIĆ JAKOV (1849.- 1903.), pom. kap.
MARUNIĆ DANIJEL (1887. – 1944.), pom. strojar
MARUNIĆ JAKOV (JAČIĆ) (1893. – 1980.), pom. kap.
MARUNIĆ JOSIP (1894. – 1920.), pomorac
MARUNIĆ IVAN (1895. – 1928.), kap. rječne plovidbe
MARUNIĆ JAKOV (JAKOMO) ( 1910. – 2003.), pom. kap.
MEDANIĆ KUZMA (1844. – 1880.), pom. kap.
MEDANIĆ CEZAR (1844. – 1932.), pom. kap.
MEDANIĆ LUKA ( 1784. – 1843.), pomorski kapetan /jedini pokojnik rođen u 18. st/
MEDANIĆ LUKA (1866. – 1939.), pom. strojar
MEDANIĆ CEZAR (1883. – 1938.), pom. strojar
MEDANIĆ TOMA (1880. – 1943.), pom. kap. , pokopan u Oranu
MEDANIĆ TOMA (1886. – 1924.), pom. kapetan
MEDANIĆ ERAZMO (1897. – 1981.), noštromo
MEDANIĆ IVAN (1898. – 1982.), pom. kap.
MEDANIĆ TEODOR (TOŠO) (1915. – 2007.), pom. kap.
MIHLETIĆ MATE (1845. – 1904.), pom. kap.
MILOŠ IGNAC (1897. – 1986.), pom.strojar
NEKIĆ BRANKO (1915. – 1943. ), pom. kap. Pokopan na savezničkom vojnom groblju u Anziu.
OBRADOVIĆ JOVICA (1948. – 1971.), poručnik trgovačke mornarice
PAJKURIĆ JOSIP (1855. – 1911.), pom. kap.
PAJKURIĆ VLADIMIR (1875. – 1959.), pom. kap.
PAJKURIĆ VIKTOR (1890. – 1976.), pom. kap.
PAJKURIĆ IGNACIJE (1821. – 1877.), pom. kap.
PAVEŠIĆ TOMA (1879. – 1962.), pom. kap.
PAVEŠIĆ VITOMIR (1914. – 1991.), pom. strojar
PEROVIĆ MIHOVIL (1853. – 1905.), pom. kap.
PEZELJ ANDRIJA (1860. -1936.), pom. kap.
PEZELJ NIKOLA (? – ?), pom. kap. ( otac Jerolima Pezelja)
PEZELJ IVAN (? – ?), pom. kap. ( brat Jerolima Pezelja)
PEZELJ JEROLIM (1866. – 1912.), pom. kap.
PEZELJ JAKOV (1879. – 1939.), pom.kap.
PEZELJ FRAN (?. – 1937. ili 1938.), noštromo
PEZELJ MATE (1893. – 1959.), pom. kap.
PEZELJ MARIJAN (1896. – 1991.), pom. kap.
PEZELJ JAKOV (1905. – 1987.), pom. kap.
PEZELJ ANTE (1907. – 1961.), pom.kap.
PEZELJ VIKTOR (1921. – 1995.), pom. kap.
PEZELJ ŽARKO (1924. – 1943.) Maturant bakarske nautike, poginuo u NOB-u.
PILEPIĆ VIKTOR (1916. – 1992.), pom. kap.
PILEPIĆ FRAN (rođen između 1873. i 1875.  – 1937 ili 1938.), pomorski kapetan
RANDIĆ MATE (1837. -1903.), pom. kap.
RANDIĆ ANTON (1841. – 1911.), pom. kap.
RANDIĆ NORBERT (1843. – 1925.), pom. kap.
RANDIĆ BALTAZAR (1847. – 1919.), pom. kap.
RANDIĆ HILARIJ (1859. – 26. 3. 1885.), pom. kap.
RANDIĆ IVAN (1906. -1981.), pom. kap.
RANDIĆ VJEKOSLAV (1855. – 1923.), pom. kap.
RANDIĆ JAKOV (1868. – 1940.), pom. kap.
RANDIĆ DRAGIMIR (1869. – 1940.), pom. kap.
RANDIĆ DRAGUTIN (1870. – 1933.), pom. kap.
RANDIĆ MILUTIN (1876. – 1956.), pom. kap.
RANDIĆ DINKO (1894. – 1971.), kap. rječne plovidbe
RANDIĆ BARTOL (1895. – 1954.), kap. rječne plovidbe
RANDIĆ IVAN (1909. – 1998.), pom. kap.
RANDIĆ RAJKO (1909. – 1984.), pom. kap.
RANDIĆ ANTE (1912. – 1967.), pom. strojar
RANDIĆ RUDOLF (1937. – 1999.), pom. kap.
RANDIĆ VOJISLAV (1946. – 1997.), pom. kap.
RANDIĆ VINKO (1831. – 1880.), pom. kap.
RANDIĆ VLADIMIR (1917. – 2002.), kormilar
RANDIĆ MIHOVIL (?  –  ?), pom. kapetan
ROSOVIĆ BOŽO (1898. – 1979.), kap. rječne plovidbe
ROSOVIĆ HRVOJE (1938. – 2013.), pom. kap.
RUŽIĆ FABIJAN (1869. – 1944.), pom. strojar
RUŽIĆ MARIJAN (1911. – 1995.), pom. kap.
SARJANOVIĆ vitez ANTE (1850. – 1920.), pom. kap.
SINDIĆ FRANJO (1866. – 1950.), pom. kap.
SOCHOR ANTON (TONČI) (1930. – 1992.), pom. kap.
SOVIĆ BRANIMIR (1913. – 1942.), pom. strojar. Nastradao sa brodom TRIGLAV koji su Nijemci torpedirali u južnom Atlantiku.
STIPANOVIĆ KUZMA (1847. – 1920.), pom. kap.
STIPANOVIĆ ANDRIJA ( PUBA) (1911. – 1999.), pom. kap.
STIPANOVIĆ ZVONIMIR (1878. – 1916.), pom. strojar
ŠEPIĆ RADOVAN (1882. – 1958.), pom. kap.
ŠEPIĆ RADOVAN (1948. – 2012.), pom. kap.
ŠEPIĆ MATE (1883. – 1956.), pom. kap.
ŠEPIĆ JURAJ (1838. – ?), pom. kap.
ŠOIĆ ROMUALDO (1847. – 1898.), pom. kap., spušten u more
ŠOIĆ IVAN (1859. – 1941.), pom. kap.
ŠOIĆ BONIFACIJO (1866. – 1912.), pom. kap.
ŠOIĆ ILIJA (1877. – 1939.), pom. kap.
ŠOIĆ FRANJO (1881. – 1916.), pom. kap., umro u Vigu
ŠOIĆ FAUSTO (1899. – 1980.), pom. kap.
ŠOIĆ MILJENKO (1915. – 1993.), pom. kap.
ŠOIĆ ANDRE (1833. – 1905.), pom. kap.
ŠOIĆ RIKARD (RIKO) (? – ?) pom. kap.
ŠOIĆ ERVIN (1939. – 2013.), pom. kap.
TIJAN ANDRE (1842. – 1926.), pom. kap.
TIJAN MATE (1812. – 1878.), pom. kap.
TIJAN IVAN (? – I898.), potopio se
THIAN ANTON (1863. – 1949.), pom. kap.
THIAN PAVE (1895. – 1981.), pom. kap.
TIJAN MATE (1875. – 1954.), pom. strojar
TIJAN TOMA (1879. – 1928.), pom. kap.
TIJAN TOMA ( 1849. –  1922.)
TIJAN ERNEST (1880. – 1950.), pom. kap.
TIJAN ANDRE (1883. – 1956.), pom. kap.
TIJAN HILARIO FILIP (1891. – 1968.), kap. rječne plovidbe
TIJAN MATE (1897. – 1925.), poručnik
TIJAN EULOGIJ (EULO) (1907. – 1994.), pom. kap.
TIJAN TEODOR (1917. – 2000.), pom. kap.
TIJAN STANISLAV (1923. – 2005.), pom. kap.
TIJAN DJURO (1924. – 1946.), poručnik. Potopio se kod Cresa kada je remorker naišao na minu.
TONKOVIĆ LJUDEVIT (1871. – 1948.), pom. kap.
TONKOVIĆ MATE (1880. – 1941.), pom. kap.
TONKOVIĆ BOŽIDAR (1886. – 1972.), pom. strojar
TONKOVIĆ SVETOZAR (1923. – 2004.), pom.kap.
URŠIČIĆ MATE (1859. – 1937.), pom. kap.
URŠIČIĆ JURAJ (1909. – 1994.), pom. kap.
URŠIČIĆ ZLATKO (1939. – 2013.), pom. kap.
URŠIČIĆ JURAJ (JURICA) (1969. – 2006.), poručnik
VIDAS IVAN (1900. – 1977.), pom. strojar
VIDAS ANTE (1938. – 2001.), pom. strojar
VUKOŠA IVAN (1911. – 1975.), pom. kap.
VUKOŠA SREĆKO (1927. – 1980.), pom. kap. Potopio se na brodu DUNAV.
VUKOŠA ANTE (1930. – 1997.), pom. kap.
VUKOŠA MILIVOJ (1955. – 2016.), pom. kap.
VALJIN VLADIMIR (1936. – 2018.), pom. kap.

 

NEKOLIKO NAJSTARIJIH KAPETANSKIH GROBOVA

Nadgrobna ploča kapetana Luke Medanića  pokopanog  1843. godine

LEŽE OVDI KOSTI LUKE KAPITANA
VLASTELIN MEDANIĆ PO IMENU ZVANA,
KI BI VRUĆ BRANITELJ ZA GROBLJE DOBITI
NIT U DRUGIH POSLIH PUSTI SE MOLITI
IZ DUBLJINE GROBA SVEGA GLASA VIČE
ŠTO MENE I TEBE I SVAKOGA TIČE:
O ČOVEČE NA ME TVOJE OČI HITI
MLADU ALE STARU U GROB TI JE PRITI,
JA BIO SAM HRABREN, MLAD, JAK, LIP I HITAR,
TO JE BARZO PROŠLO KANO NAGLI VETAR.
ŠESDESET I TRETOJ GODINI SMART DOJDE
NA ZIMSKU ANTONJU I TAD SVET MI PROJDE.
USPOMENU OVU DIGNE ZARUČNICA
ZAKONSKE LJUBAVI STANKINA MARICA
SKUP SNJIM TU POČIVA NJEGOVA VNUČICA
OD FRANA I MICE LJUBLJENA KĆERICA
1843 J. R. K.

 

Grob  kapetana Ignacija Pajkurića koji je preminuo 1877. godine

IGNACIJU PAJKURIĆU
KAPETANU POMORSKOMU
PREM. PO NEZGODI 3. OŽUJKA U 56. GODINI
PODIGNU RAZŽALOŠČENA
SUPRUGA FRANKA
I ZAHVALNA DJECA
PETAR I MARIJA

 

Grob pomorskog kapetana Hilarija Randića iz 1885. godine

SPOMENIK
HILARIJU RANDIĆU
POM. KAPETANU
UMRLU 26. 3. 1885. U 26. GO
DINI MILOMU BRATU
U ZNAK LJUBAVI

 

 

Zanimljivi su i rijetki ovakvi  grobovi u obliku etrurskih sarkofaga, ovdje cjelinu čine dva sarkofaga. Nedaleko od njih je i druga cjelina od tri sarkofaga.

Grob i tekst na nadgrobnoj ploči kapetana Antona Randića iz 1911. godine

Cjelina od tri groba u obliku etrurskih sarkofaga.

 

Nadgrobna ploča kapetana Frana Margitića iz 1877.

OVDJE POČIVA
FRANE MARGITIĆU
POMORSKI KAPETAN
UMRE DNE 7. KOLOVOZA
1887.
U 53. GODINI
TUGUJUĆA SUPRUGA

 

Grob pomorskog kapetana Mihovila Randića
(bez godina rođenja i smrti)

 

Zapušteni grobovi iz rane faze izgradnje groblja koje bi trebalo zaštititi

 

Do 1836. godine, kada je osnovano groblje u Sv. Barbari, pokojnici iz tog mjesta pokapali su se u Bakru, ta se praksa nastavila i kasnije. Prvi zabilježeni pokojnik, prema podacima s nadgrobnih ploča, je pomorski kapetan Luka Medanić, jedan od onih koji su se zalagali za izgradnju groblja, a to piše i na njegovoj nadgrobnoj ploči, pokopan je 1843. Bilo je to u vrijeme kapelana Mate Grškovića koji je tu dužnost obavljao od 1829. do 1839., te je godine i osnovana župa u Sv. Barbari, a on je postao njen prvi župnik. Obavljao je tu dužnost do 1861., zahvaljujući njemu je crkva, sagrađena polovicom 18. stoljeća, proširena, sagrađen je zvonik i župni stan.

Spomenimo da je tek 1830. u mnogo većoj Rijeci donijeta odluka o obaveznom pokapanju na Kozali, dakle,  groblje u Sv. Barbari izgrađeno je u ranoj fazi opće planske izgradnje groblja u Hrvatskoj. Kako navodi dr. Andrija Rački u Prilozima k povijesti grada Sušaka, prema mađarskim izvorima, 1829. bilo je u Sv. Barbari 970 žitelja u 194 kuće, i to u Marunićima 54,  Mihletićima 43,  Šoićima 323,  Urinju 428,  Randićima 122. U istom članku kaže da je u prvoj polovici 19. stoljeća u Sv. Barbari bilo oko 1000 žitelja u oko 150 domova.

Ovaj je popis pokojnih kapetana, poručnika, strojara i mornara zaključen u svibnju 2018. Prvotna je namjera bila samo popisati njihova imena i druge podatke koji se nalaze na nadgrobnim pločama. To se i nije činio pretjerano težak zadatak, nije veliko groblje u Kostreni Sv. Barbari. Međutim, tijekom vremena, ali i u današnje vrijeme, kako se pokapaju novi pokojnici, ili grobovi mijenjaju vlasnike, grobovi se devastiraju, na nadgrobnim pločama nestaju stara imena, ona se ili potpuno brišu, ili se, što je ipak nešto bolje, negdje pri dnu postojećih ploča ili na dodatnim pločicama, zapisuju imena i prezimena bez ikakvih drugih podataka. Negdje se npr. uz ime pokojnika bilježi da su tu pokopani i njegovi roditelji, ali se ne kaže koji, ili je zapisano samo prezime pojedine obitelji, ali se ne navode njezini članovi. Na samo nekoliko obiteljskih grobnica zapisani su i oni koji su nastradali izvan Kostrene pa su pokopani diljem svijeta, ili oni koji su tragično okončali u brodolomima, ili u Drugom svjetskom ratu. Zato su i oni na ovom popisu. Uz mnoga imena i ne piše zvanje. Te i druge podatke dobili smo od obitelji umrlih ili  drugih izvora o povijesti Kostrene Sv. Barbare. Nažalost, sve je manji broj onih koji o tome nešto znaju, dio podataka  je nepovratno izgubljen. U želji da sačuvamo sjećanje i na one za koje smo znali da su  izbrisani, pa ih u svibnju 2018. više nema, ili one koji se „kriju“ pod  prezimenom obitelji, uvrstili smo ih u popis, koji sasvim sigurno, nije konačan.

Za 150. godišnjicu osnutka Bratovštine sv. Nikole, u novom dijelu groblja čije je uređenje u tijeku, bit će postavljena spomen ploča svima onima koji su umrli ili nastradali diljem svijeta, a njih je od 1780. do 1980. više od dvije stotine.

Kada se usporedi veličina groblja, nekadašnji broj žitelja i kuća, a broj pokopanih kapetana (više od stotinu), poručnika, strojara i mornara, možemo reći da je malo groblje u Sv. Barbari pomorsko/kapetansko groblje u pravom smislu te riječi.

Svibanj 2018., Branimir Šoić i Vera Šoić Katalinić.