Prilozi povijesti obitelji Randić i Stipanović

Bark (kasnije nava) Urin u Kvarnerskom zaljevu, ulje na platnu, Miroslav Blažičević.

Brigantin Urin u obalnoj plovidbi jedara punih vjetra, Giovanni Luzzo.

 

Marija Babić ud. Stipanović u pratnji svog oca Gašpara Babića (sjedi) u posjeti suprugu Kuzmi Stipanoviću u Mletcima oko godine 1878.

 

Obitelj Kuzme Stipanovića 1885godine

Kapetan Kuzma Stipanović (rođen 1847.) (1) njegova supruga Marija (rođena 1849.) (2) i njihova djeca: Erminija udana Blažičević (3), Marijan Stipanović (4), Fana, udana za kapetana Tomu Medanića, (5), Zvonimir Stipanović (6), Marija udana Suzanić (7), Atilija, udana za kapetana Mata Tonkovića (zapovjednika broda “Prijestolonasljednik Petar”) (8), Zora Stipanović (9) i Kuzma Stipanović (10). Snimljeno 1889.

Kuzma Stipanović kao šesnaestogodišnji mornar nestaje u brodolomu s barkom “Marija T” 8. ožujka 1898. u Tarantskom zaljevu na putu iz Bone za Veneciju.

 

Baltazar Randić, snimljeno 1875., fotografija na limu. Foto: J. Serezi, Bordeaux.

 

Kapetan Andre Randić, rođen 1836., kao zapovjednik barka »Mimi P« slikan u Baltimoreu u ožujku 1881. Foto Mueller, Baltimore.

 

 Kapetan Dragimir Randić Androv (zvan Dreyfus). Foto Carposio Rijeka, oko 1895.

 

Kapetan Dragimir Randić rođ. 1869. i supruga Danica rođ. Tonković, vjenčani 1899., sa sinovima Viktorom i Egidijom. Slikano oko 1903. Dragimir je brat Anđelike Randić udane za Zvonimira Stipanovića. Foto Mariano Seksić, Sušak.

 

Andre Randić, u austrougarskoj mornarici u Puli oko 1892. Foto: C. Gallinaro, Pula

 

Kapetan Andre Randić Androv, rođ. 1874. (brat Anđelike Randić, udane Stipanović).                Foto I. Carposio, Rijeka, 19. listopada 1903.

 

 Kapetan Andre Randić, brat Anđelike Randić. Foto S. L. Cassar, Valetta, Malta

 

Anđelika Stipanović rođena Randić, supruga Zvonimira, vjenčani 23. siječnja 1903.

Foto Carposio, Rijeka, 1903.

 

Zvonimir Stipanović (upravitelj stroja) sa suprugom Anđelikom rođ. Randić oko 1912.

 

Upravitelj stroja Zvonimir Stipanović i kapetan Toma Medanić (desno) 1904. za vrijeme plovidbe na parobrodu »Varna« bugarskog parobrodarskog društva (»Blgarskog trgovskog parohodnog družestva«).

Foto E. Xanthopoulos, Varna, 1904. god.