DOKUMENTI KAPETANA RAJMUNDA RAJKA RANDIĆA

Rajmund Rajko Randić (1909. – 1984.) i njegova prva pomorska knjižica iz 1925. godine

Rajka Sochor je 2013., kao odgovor na inicijativu tadašnjeg predsjednika Bratovštine, kap. Zvonimira Stipanovića, a s ciljem očuvanja pomorske tradicije u Kostreni Sv. Barbari, napisala kratku biografiju i povijest navigacije svog oca Rajka Randića (1909. – 1984.) Na popisu je 31 brod na kojima je plovio njezin otac kao drugi i prvi oficir palube te jednom kao zapovjednik na Pašmanu od 1941. do 1942. godine. Na prvi brod Slovenac ukrcao se 1925. kao mladić palube, posljednji je Enrico Baroni na kome je kao drugi oficir palube bio ukrcan od 6. 11. 1942. do 31. 1. 1943.

 

TRI OBITELJSKE FOTOGRAFIJE IZ PRVE POLOVICE 20. STOLJEĆA

Rajko Randić 1917.

 

Danica Randić (1876. – 1936.)

 

Obitelj Randić 1931. Roditelji  Danica i Dragimir, djeca Egidije, Marija, Rajmund Rajko i Viktor

 

ŠKOLSKE SVJEDODŽBE

Svjedodžba polaznica Niže pučke škole u Randićima, Kostrena Sv. Barbara. Njome se potvrđuje da je učenik Rajmund Randić polazio tu školu od 1915. do 1919., a izdaje se na naročitu molbu roditelja budući da će se učenik upisati u srednju školu.

Godišnja svjedodžba učenika 2. razreda Rajmunda Randića. Učenik nije sposoban prijeći u viši razred, ali mu se dopušta ponovni ispit iz njemačkog jezika nakon dva mjeseca. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, dvije taksene marke po 30 para, 1922. godina.

 

Državna pomorska akademija u Bakru izdaje Randić Rajmundu 26. januara 1931. Svedočanstvo o zaključnom ispitu kome se podvrgao po drugi put te  može biti pušten na ispit osposobljenja za poručnika u trgovačkoj mornarici.

 

MATRIKULE

Iz Pomorske knjižice broj 403 izdane u Bakru 27. juna 1925.

 

Iz Pomorske knjižice broj 403, pečati britanskog vicekonzulata iz Rijeke i austrijskog iz Sušaka, godina je 1931.

 

Pomorska knjižica br. 170 izdana u Bakru 23. marta 1939.

 

Treća i četvrta stranica pomorske knjižice br. 170, latinica, ćirilica, grčko pismo, 1940. godina. (Idomeni, na granici Sjeverne Makedonije i Grčke, naselje je kojim prolazi željeznička pruga Beograd – Solun).

 

IZMEĐU DVA RATA

 

Uvjerenje iz 1932. Regrut-djak djačke čete 35. pešadijskog puka „Zrinski“, Randić Rajmund, srez Sušak, banovina Primorska, oglašen je nesposobnim za vojnu službu.

 

Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu 1933. imenuje Rajmunda Randića poručnikom u trgovačkoj mornarici za parobrode.

 

Koverta malog formata u kojoj Dragimir Randić 19. 8. 1933. šalje očinski blagoslov svom sinu Rajku i Ruži Vukoša koji su se na taj dan vjenčali.

 

 

Lučka kapetanija I. reda u Sušaku 24. marta 1937. saopćuje Randić Rajmundu da se pripušta ispitu kapetana duge plovidbe, ali da će mu povlasnica biti izdana naknadno, kada nakon položenog ispita obavi prekooceansko putovanje koje mu manjka. Potpis upravitelja kap. Ernesta Tijana.

 

Direkcija pomorskog saobraćaja Kraljevine Jugoslavije 15. maja 1939. izdaje u Splitu diplomu kojom se Randić Rajmund imenuje kapetanom duge plovidbe trgovačke mornarice.

 

Svjedodžba o državljanstvu iz 1940., Kraljevina Jugoslavija, Banovina Hrvatska, taksena marka din. 20, vrijedi do 1945.

 

OD 1943. DO 1953.

U pismu Vojno-pomorskom muzeju Jugoslavenske ratne mornarice u Splitu od  8. juna 1964.  Rajko Randić piše da im dostavlja 30 dokumenata iz narodnooslobodilačkog rata, od prve objave koju je dobio u Komandi mornarice NOV u Crikvenici 1943. pa do završetka rata. Moli da mu se naprave fotokopije i potvrdi primitak poklonjenih, njemu dragih uspomena. Nažalost, tih dokumenata nema u njegovim spisima, iz 1943. i 1945. ostala su samo dva dokumenta, tiskanica o zajmu i jedno uvjerenje.

Ovaj zajam raspisuje 20. rujna 1943. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske , predsjednik Izvršnog odbora je književnik Vladimir Nazor, a na temelju Uredbe o zajmu narodnog oslobođenja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 15. siječnja 1943. g. Zajam se raspisuje za krajeve dosada pod okupacijom i vlašću Italije u iznosu od 100,000.000 Lit.(sto milijuna lira), za potrebe Narodno-oslobodilačke vojske i Partizanskih odreda Hrvatske i za sela uništena od okupatora, ustaša i četnika. Zajam se raspisuje na deset godina, uz kamate od tri od sto. Upis zajma se vrši preko Narodno-oslobodilačkih odbora.

 

Uvjerenje Pomorske komande sjevernog Jadrana od 24. jula 1945., vrijeme  sprovedeno u NOV i POJ i Jugoslavenskoj armiji – od 22. 9. 1943. do 1. 9. 1945. Potpis komandanta, potpukovnika Ivana Vulina.

 

Potvrda o predaji oružja Vojnom otsjeku sušačkog kotara 2. aprila 1946. godine.

 

U ovom zapisu iz 1951. Rajko Randić opisuje svoje školovanje, plovidbu, drugoratne dane, funkcije koje je obnašao nakon rata. Ispit za poručnika trgovačke mornarice položio je 1933., ispit za kapetana duge plovidbe 1937. Do augusta 1941. radi u Lučkoj kapetaniji Split, bio ukrcan na Pašmanu do kraja januara 1942., uključio se u narodnooslobodilački pokret, 1943. je upućen u Bari kamo je stigao 8. rujna 1943. Ne zaboravimo da su početkom rujna 1943., nakon što su zauzeli Siciliju, saveznici započeli s iskrcavanjem na kopno Apeninskog poluotoka. Stavljen je na raspolaganje šefu naše vojne delegacije, djeluje između Barija, Monopolija, Taranta, Ista, Velog Rata, Splita, Zadra, Raba, na Sušaku 1945. preuzima dužnost upravitelja Lučke kapetanije Sušak, 1950. izabran je za gradskog odbornika u gradu Rijeci. Tom godinom završava svoju biografiju.

Na komadiću papira njegov je unuk kap. Čedomir Sohor dodao da je od 1955. do umirovljenja 1970. njegov nono radio kao šef sigurnosti plovidbe u Lučkoj kapetaniji Rijeka, a bio je i predsjednik ispitne komisije za poručnike trgovačke mornarice u vrijeme mandata lučkog kapetana Vladimira Šolića.

 

Narodni odbor gradske općine Bakar obavještava Randić Rajka da kao ovlašteni izaslanik može zastupati interese općine Bakar kod Viših Nadleštva u Zagrebu. Smrt Fašizmu – Sloboda Narodu!

 

VEČERE U ČAST SV. NIKOLE

Isječak iz neidentificiranih novina 1935. U članku se govori o tradicionalnom pomorskom običaju iz Kostrene Sv. Barbare, nazdravlja se Nj. Vel. Kralju i Domovini, nije se zaboravilo ni na odsutne ni na mrtve drugove, prisutnima se, kao i uvijek, obratio kapetan Eulo Tijan svojom poslanicom.

 

Na tradicionalnoj pomorskoj večeri uoči blagdana sv. Nikole održanoj 19. 12. 1959. bilo je prisutno 75 članova Bratovštine, 8 gostiju i tri šofera, 86 ukupno. Ukupni dobitci 36.950, ukupni rashodi 35.089, saldo 861 din. Potpisao Rajko Randić 20. veljače 1960.

 

Pomorska večera va Čitaone Sv. Barbare, nije navedena godina. Slijeva na desno: Jura Laurenčić, Randić Mario, Randić Rajko, Karina Joško.

 

V. Šoić Katalinić, prosinac 2023.