Izložba maketa brodova “Rijeka 2017.”

Od 8. do 19. svibnja 2017. godine u Edukacijsko-izložbenom prostoru Centra tehničke kulture u Rijeci održano je 22. državno natjecanje brodomaketara- 12. hrvatska ocjenska izložba maketa brodova po nacionalnim pravilima koja makete razvrstavaju u šest razreda (na vesla i jedra, na motorni pogon, makete postrojenja/instalacije, minijaturne makete, makete brodova u boci i plastične makete).

Izložba potiče istraživanje domaćih brodova i brodica, a prilikom ocjenjivanja naročita se pažnja posvećuje dokumentaciji i istraživačkom radu.

Jedan od učesnika izložbe bio je i kapetan Branimir Šoić koji je izložio makete brik-škunera Angelo Custode i brigantina Urin.

(autor fotografija Sanjin Smajlović)