ČLANOVI BRATOVŠTINE 2004. GODINE

Prema evidenciji Zvonimira Stipanovića, predsjednika Bratovštine od 2003. do 2007., Bratovština je imala 152 člana (jedan je član dodan naknadno).